Akcija Dobrovoljnog Davanja Krvi

Dana 23.12.2020. godine uspesno je izvedena akcija dobrovoljnog davanja krvi.