JAVNE NABAVKE

JAVNI POZIV ZA ZAMENU I UGRADNJU STOLARIJE 14.02.2023.

– javni poziv

– obrazac ponude

JAVNI POZIV ZA NABAVKU KANCELARIJSKOG MATERIJALA

15.01.2024.

– javni poziv

– obrazac ponude

JAVNI POZIV ZA NABAVKU MATERIJALA ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE

15.01.2024.

– javni poziv

– obrazac ponude

JAVNI POZIV ZA NABAVKU DODATNIH ARTIKLA HRANE ZA NARODNU KUHINJU

15.01.2024.

– javni poziv

– obrazac ponude

JAVNI POZIV ZA NABAVKU REPREZENTACIJA U SOPSTVENIM PROSTORIJAMA

15.01.2024.

– javni poziv

– obrazac ponude

JAVNI POZIV ZA NABAVKU ODRŽAVANJE I POPRAVKA RAČUNARA

15.01.2024.

– javni poziv

– obrazac ponude

JAVNI POZIV ZA NABAVKU DEZINFEKCIONIH SREDSTVA

15.01.2024.

– javni poziv

– obrazac ponude

JAVNI POZIV ZA NABAVKU SERVISIRANJE I ODRŽAVANJE VOZILA

15.01.2024.

– javni poziv

– obrazac ponude

JAVNI POZIV ZA NABAVKU ODRŽAVANJE OPREME I SREDSTAVA

15.01.2024.

– javni poziv

– obrazac ponude

JAVNI POZIV ZA NABAVKU ODRŽAVANJE I SERVISIRANJE PP APARATA I HIDRANATA

15.01.2024.

– javni poziv

– obrazac ponude

JAVNI POZIV ZA NABAVKU ISPITIVANJE HRANE I SANITARNO HIGIJENSKO STANJE OBJEKTA

15.01.2024.

– javni poziv

– obrazac ponude