Međunarodno humanitarno pravo je deo međunarodnog javnog prava i predstavlja sistem pravnih pravila koja se primenjuju u oružanom sukobu i povodom oružanog sukoba, odnosno pravilima međunarodnog humanitarnog prava se uređuju odnosi između strana koje su u sukobu i odnosi između tih strana i neutralnih država;onih koje u oružanom sukobu ne učestvuju.

Međunarodno humanitarno pravo sadrži pravila koja su namenjena da se zaštite žrtve rata i da se spreče suvišne patnje i razaranja.

Pored termina međunarodno humanitarno pravo, često se koriste i termini međunarodno ratno pravo ili međunarodno pravo oružanih sukoba. Bez obzira na to koji se od navedenih termina koristi, reč je o istom sistemu pravnih pravila-onom koji se primenjuje u oružanom sukobu.

MHP 1
MHP2
MHP3
MHP4
MHP5
MHP6
MHP7